Nyheter Kontakt Jobba här About TrueSec International

 
Ransomware Risk Assessment
Ransomware är skadlig kod som krypterar filer på företagets datorer och delade resurser och begär en lösensumma för att dekryptera dessa. Följderna blir ofta katastrofala för företagets verksamhet.

TrueSecs stora erfarenhet från Ransomware-incidenter ger oss en ingående kunskap om olika metoder för infektion, intern spridning och olika preventiva metoder för att skydda organisationen.
TrueSec Ransomware Risk Assessment är en anpassad tjänst för att bedöma Er organisations motståndskraft mot Ransomware samt Er förmåga att återuppta verksamheten i händelse av en infektion.

Våra säkerhetsexperter utvärderar din IT-miljö utifrån tre aspekter:
 - Infektionsrisk
 - Intern spridningsmöjlighet
 - Tekniska förutsättningar för att återuppta verksamheten efter en infektion (Business Continuity)

Med TrueSec Ransomware Risk Assessment kommer ni inte bara att mäta era användares medvetenhet och tekniska motståndskraft mot Ransomware, utan ni kommer även att mäta tekniska möjligheter att återhämta verksamheten i händelse av en infektion.

Resultatet av granskningen levereras som en detaljerad skriftlig rapport med sammanfattning av funna sårbarheter och förslag på preventiva åtgärder.

Kontakta oss så berättar vi mer!


Kontakta oss
Namn:
E-Post:   Telefon: 
Meddelande:
 


TrueSec AB    |     +46 8 10 00 10    |     info[at]truesec.se    |     Säkerhet    |     Säker Utveckling    |     Infrastruktur